Додому Новини Новини Осло Вітаємо створення нової української організації: Ukrainsk Forening Øst-Norge/Українська громада Східної Норвегії/Ukrainian Society Eastern Norway

Вітаємо створення нової української організації: Ukrainsk Forening Øst-Norge/Українська громада Східної Норвегії/Ukrainian Society Eastern Norway

4 min read
Коментарі Вимкнено до Вітаємо створення нової української організації: Ukrainsk Forening Øst-Norge/Українська громада Східної Норвегії/Ukrainian Society Eastern Norway
0
813

Шановні українці в Норвегії та всі з Україною в серці, трохи з запізненням хочу повідомити про створення нової української організації в Норвегії 29 лютого 2020 року. Нова організація називається Ukrainsk Forening Øst-Norge/Українська громада Східної Норвегії/Ukrainian Society Eastern Norway. Нова організація відкрита для всіх, хто зацікавлений в українській культурі, історії, традиціях, але, найважливіше, з Україною в серці. Не важливо якою мовою ви говорити та до якої релігії ви належите або не належите взагалі. Почитайте статут громади, який є важливим документом, за яким громада буде працювати. 

Ми пропонуємо план роботу на 2020 рік в окремому документі. Нажаль, ми не знаємо які, з запланованих заходів, ми зможемо провести через пандемію короновірусу. 

Соціальна робота та розповсюдження всього українського у Норвегії є одним з важливих елементів роботи нашої організації. Також об’єднання та допомога українцям є важливим елементів. Ми співпрацюємо і бажаємо співпрацювати далі з іншими організаціями в Норвегії. Ми вже маємо злагоджену співпрацю з Folkebevegelse for demokrati, Культурно-освітнім центром «Еллісів», Спілкою українців у Руголанд, українською громадою у Трондхеймі, Фолькемелоді, Familiehjelpen Ukraina. Сподіваюся на злагоджену співпрацю з іншими організаціями. 

Ми відкриті до ідей та допомоги. 

Викладаємо відео-презентацію голови громади та заступників. 

Для того щоб стати офіційним членом вам потрібно заплатити 150 крон за рік з людини або 200 крон з родини. Це дасть вам змогу допомогти розвитку громади та можливості виконувати важливі справи. Гроші ви можете перерахувати на рахунок громади 18133076928. Vippsnummeret напишемо трохи пізніше. 

Надішліть інформацію про вас на мейл громади oslo@ukrainere.no. Нам потрібен ваш мейл, ім’я та прізвище, номер телефону. Ця інформація є дуже важливою для нас для того, щоб ми могли вас інформувати про те що Відбувається та планується. Напишіть на якій мові ви бажаєте отримувати інформацію. Дивіться більше інформації про нас на ukrainere.no.

Приєднуйтесь, будь ласка! Ваша активність, допомога, фінансова підтримка або просто участь дуже важливі для України! 

З повагою, 

Голова організації Тетяна Бондаренко 

Заступники Михайло Триндюк та Анастасія Смик

Kjære ukrainere i Norge og alle med Ukraina i hjertet, jeg vil informere om at 29.februar 2020 ble det opprettet en ny ukrainsk organisasjon i Norge. Den nye organisasjonen heter Ukrainsk Forening Øst-Norge / Ukrainian Society Eastern Norway.

Den nye organisasjonen er åpen for alle som er interessert i ukrainsk kultur, historie, tradisjoner, men viktigst av alt, med Ukraina i hjertet. Det spiller ingen rolle hvilket språk du snakker og hvilken religion du tilhører eller ikke tilhører i det hele tatt. Les vedtektene, som er et viktig dokument som organisasjonen vil jobbe etter. Vi foreslår en arbeidsplan for 2020 i et eget dokument. Dessverre vet vi ikke hvilken av de planlagte aktivitetene vi vil være i stand til å gjennomføre på grunn av coronapandemien.

Sosialt arbeid og spredning av alt ukrainsk i Norge er en av de viktige elementene for vår organisasjon. Å forene og hjelpe ukrainere er også viktige elementer. Vi samarbeider og ønsker å samarbeide videre med andre organisasjoner i Norge. Vi har allerede et koordinert samarbeid med Folkebevegelse for demokrati, Ellis kultur- og utdanningssenter, ukrainsk foreningen i Rogaland, den ukrainske foreningen i Trondheim, Folkmelodi og Familiehjelpen Ukraina. Jeg håper på et koordinert samarbeid med andre organisasjoner.

Vi er åpne for ideer og hjelp.

Vi gir en videopresentasjon av styreleder og nestledere.

For å bli et offisielt medlem må du betale 150 kroner per år per person og 200 kroner per familie til kontonummer 18133076928. Vippsnummeret kommer senere.

Sendt informasjonen din på e-post oslo@ukrainere.no. Vi trenger e-postadressen din, fullt navn og telefonnummer. Det er viktig, så vi kan nå deg og oppdatere om alt som skjer. Skriv hvilket språk du vil ha informasjon på. Det gir deg muligheten til å hjelpe organisasjonenmed å utvikle seg og til å utføre viktige oppgaver. Ser mer informasjon om oss på ukrainere.no

Bli med! Din aktivitet, assistanse, økonomiske støtte eller deltakelse er veldig viktig for Ukraina!

Vennlig hilsen,

Styreleder i organisasjonen Tatiana Bondarenko

Nestleder Mykhaylo Trindyuk og Anastasia Smyk.

Årsplan 2020

Punktene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge

 • Musikk eller kulturfestival i ulike byer i Norge
 • Konsert med et eller flere ukrainske band
 • Sosiale samlinger utenom høytider
 • Ukrainsk matkurs
 • Språkkafé
 • Kvelder for ukrainsk litteratur
 • Vikingfestival
 • Holodomorseminar og forsøke å få temaet inn i skoleverket
 • Arrangementer for barn
 • Ukrainske høytider i samarbeid med andre organisasjoner
 • Minneplaketter på norske krigsgravlunder
 • Samarbeid og støtte til foreninger som utfører arbeid for de som er berørt av krigen i Ukraina og soldatene på fronten
Load More By Mosand Olga
Load More In Новини Осло
Comments are closed.

Перегляньте також

Stop genocide! Stop ecocide!

Протестна хода українців у Тронхеймі               &nbs…