Додому Хто ми Den Ukrainske Forening i Bergen og Hordaland (Українська Спілка в Бергені та Хордаланн)

Den Ukrainske Forening i Bergen og Hordaland (Українська Спілка в Бергені та Хордаланн)

Українська спілка у Бергені та Хордаланн (Українці в Бергені) була заснована 1-го жовтня 2016-го року (та офіційно зареєстрована 2-го лютого 2017-го року) групою ініціативних українців, що живуть в м. Бергені та його околицях. Спілка була заснована із метою допомоги українцям, що переїжджають до Бергену; волонтерської та гуманітарної допомоги Батьківщині; сприяння культурним зв’язкам між Україною та Норвегією; представлення інтересів українців в Бергені та Хордаланн; показ української культури шляхом участі в різноманітних фестивалях та урочистих заходах. Організація є добровольчою та неприбутковою.

Den Ukrainske Forening i Bergen og Hordaland var stiftet den 1. oktober 2016 (og registrert den 2. februar 2017) av ukrainske aktivister i Bergen med følgende mål: informasjonsstøtte til nyankomne ukrainere til Bergen og Hordaland; frivillige initiativer for humanitær hjelp til Ukraina;
gjennomføringen av ulike sosiale prosjekter som er knyttet til Ukraina, ukrainsk kultur og ukrainere som er bosatt i Norge etc. Organisasjonen er frivillig og har ikke intekt.

Org nr/Організаційний номер: 918 301 143
Konto/Номер банківського рахунку (Норвегія): 3633.52.41198
Vipps: #90720

FB gruppe/Группа ФБ: https://www.facebook.com/groups/ukrainianbergen/

Offisielt FB side/Офіційна сторінка в ФБ: https://www.facebook.com/ukrainereihordaland/


Членські внески складають 100 крон на рік. Членами спілки можуть бути українці та громадяни інших країн, що мають зв’язки із Україною, які мешкають у Бергені або Хордаланн та досягли 18-ти років.

Kontingenten er 100,- per år. De ukrainerne og de som har interesse i Ukraina som er også bosatt i Hordaland og utfylt 18 år kan bli medlemmer.

Styre / Члени правління

На чергових річних зборах 23-го вересня 2018-го року були обрані нові члени Ради Спілки:

Голова спілки:Анна Баккен
Заступник голови: Олександр Петрусенко
Члени ради:Олена Ґ’єльсвік
Олександр Мартинюк
Володимир Новосад
Замісники:Павло Кочкін
Мальвіна Кочкіна

Den 23. september 2018, det nye styre ble valgt:

Styreleder:Anna Bakken
Nestleder: Oleksandr Petrusenko
Styremedlemmer:Olena Gjesvik
Oleksandr Martyniuk
Volodymyr Novosad
Varamedlemmer:Pavlo Kochkin
Malvina Kochkina
Comments are closed.