Додому Хто ми Ukrainsk Forening i Rogaland (Українcька Cпілка Рогаланда)

Ukrainsk Forening i Rogaland (Українcька Cпілка Рогаланда)

Українська спілка Рогаланда (Українці Ставангера) була заснована 15 лютого 2015 року (та офіційно зареєстрована 9 березня 2015 року)

Українська Спілка Рогаланду – це культурне об’єднання для українців та їхніх родин в регіоні Рогаланду, з метою:

 • Підтримувати та зміцнювати українську ідентичність серед українців та їхніх родин у регіоні Рогаланд.
 • Брати участь у проектах взаємного співробітництва між Україною та Норвегією.
 • Поширювати інформацію про Норвегію та Україну в Україні та Норвегії відповідно.
 • Співпрацювати з організаціями в регіоні Рогаланд, які підтримують Україну.
 • Сприяти позитивному іміджу України та українців у регіоні Рогаланд, та розумінню української культури.
 • Організація є добровільною і не має доходів/фінансової підтримки.

Ukrainsk Forening i Rogaland var stiftet den 15. februar 2015 (og offisielt registrert den 9. mars 2015)

Ukrainsk Forening i Rogaland er en kulturforening for ukrainere og deres familier i Rogaland ved bl.a.:

 • Opprettholde og styrke ukrainsk identitet hos ukrainere og deres familier i Rogaland -regionen.
 • Delta i gjensidige norsk-ukrainske samarbeidsprosjekter.
 • Spre informasjon om Norge og Ukraina i henholdsvis Ukraina og i Norge.
 • Samarbeide med organisasjoner i Rogaland-regionen som støtter Ukraina.
 • Bidra til å gi et positivt bilde av Ukraina og ukrainere i Rogaland-regionen, og fremme forståelse for ukrainsk kultur.
 • Organisasjonen er frivillig/ideell og mottar ingen økonomisk støtte.

Членські внески складають 150 крон на рік (200 кр – з сім’ї). Членами спілки можуть бути українці та члени їх сімей, а також громадяни інших країн, що мають зв’язки з Україною, та які мешкають у Рогаланді та досягли 16-ти років.

Medlemskontingenten er 150 NOK per år (200 NOK for familier). Ukrainere og deres familie, og personer, som hat tilknytning til Ukraina, er bosatt i Rogaland, er fylt 16 år, kan bli medlemmer i foreningen.

Styre/Члени правління

На чергових річних зборах 18 квітня 2018-го року були обрані нові члени Ради Спілки:

Голова спілки: Людмила Нільсен
Заступник голови: Денис Дубовий
Члени ради: Ганна Романюк, Наталія Бетса, Наталя  І. Хелланд

På årsmøte, den 18. april 2018, et nytt styre ble valgt:

Styreleder:   Lyudmyla Nilsen
Nestleder: Denys Dubovyi
Styremedlemmer: Anna Romanyuk, Nataiia Betsa, Natalia I. Helland

  

FB gruppe/Группа ФБ: Украïнці Ставангера

e-mail: ukrrogaland@gmail.com
Comments are closed.